intro tease for today_mixdown

intro tease for today_mixdown